2016 Kompleksinė pagalba šeimoms, auginančioms anksčiau laiko gimusius vaikus

Projekto finansuotojas – Kauno miesto savivaldybė.
Projekto vykdytojas – Asociacija ,,Padedu augti“.
Projekto partneris – ,,Kauno apskrities vyrų krizių centras“.
Vykdytos veiklos: 1. Socialinio darbuotojo konsultacijos: individualios konsultacijos ir savitarpio pagalbos grupės; 2. Psichologinė pagalba; 3. Dailės terapijos užsiėmimai.

Projekto metu teikta kompleksinė pagalba:

  1. Šeimoms, susilaukusioms naujagimio anksčiau laiko ir juos slaugančioms Kauno perinatologijos centre. Suteikta nauda: savitarpio pagalba vos gimus naujagimiui, sąlygų gerinimas, naujagimių priežiūros įgūdžių formavimas, krizinių situacijų valdymas, atstovavimas šeimos interesus ligoninėje.
  2. Šeimoms, namuose auginančios savo anksčiau laiko gimusius vaikus (iki 6 m. amžiaus) ir išgyvenančioms emocinius sunkumus. Suteikta nauda: mažinta socialinė atskirtis, gerinta integracija visuomenėje, vykdyta krizių prevencija, buriamos šeimos į bendruomenes.

Iš viso suteiktos: 243 konsultacijos.

Projekto tęstinumas. Savitarpio pagalbos grupių ir psichosocialinės pagalbos veikla LSMUL Kauno klinikų Neonatologijos klinikoje savanoriškai vykdoma nuo 2011 m.  Su šia klinika 2016-03-12 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, todėl projekto tęstinumas išliks naudojant Asociacijos žmogiškuosius ir finansinius resursus. Taipogi bus siekiama gauti tęstinį projekto finansavimą, teikiant paraiškas Kauno miesto Savivaldybei, LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir socialiai atsakingoms įmonėms.

Kartu su projekto partneriu – ,,Kauno apskrities vyrių krizių centru“ prisidėjome prie ,,Kauno Miesto Šeimos Tarybos“  organizuojamos iniciatyvos ,,KAUNAS – ŠEIMAI“. Akcijos metu aplankytos šeimos (60 žmonių), susilaukusios naujagimių LSMUL Kauno klinikose ir joms suteikta informacija apie nemokamos psichologinės pagalbos galimybes Kauno mieste. Išdalinta dalomoji medžiaga apie vykstantį projektą ,,Kompleksinė pagalba šeimoms, auginančioms anksčiau laiko gimusius vaikus“.